Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ogłosił dzisiaj dwa nabory do służby w Jednostkach Ratowniczo – Gaśniczych.  

W sumie do służby katowicka straż pożarna chce przyjąć 21 stażystów w służbie przygotowawczej. Dziewięciu na stanowisko docelowe ratownik – specjalista i dwunastu na stanowisko starszy ratownik. System pełnienia służby oczywiście zmianowy 24/48.

O przyjęcie do służby na stanowisko ratownik-specjalista mogą ubiegać się kandydaci, którzy posiadają wykształcenie wyższe lub tytuł technika z zakresu chemii, biologii lub fizyki. Miejscem pełnienia służby będzie prawdopodobnie Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza nr 2, siedziba Specjalistycznej Grupy Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego.

Z kolei kandydaci na stanowisko starszy – ratownik muszą posiadać co najmniej wykształcenie średnie. Pożądane jest zaświadczenie o ukończeniu kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Przyjmowanie niezbędnych dokumentów trwa do 5 marca. Szczegółową listę znajdziecie na stronie strazpozarna.katowice.pl

Jakie zarobki? Kandydaci do przyjęcia do służby przygotowawczej jako stażyści mogą zarobić 2100 zł netto miesięcznie.

Foto. Grzegorz Fortuna 

o autorze

Redakcja/Łukasz