25 kwietnia w Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Katowicach – Szopenicach odbyło się uroczyste otwarcie sali edukacyjnej dla dzieci o nazwie „Mała Strażnica.” Jest to jedna z niewielu tego typu placówek w Polsce.&

Sala powstała w celach edukacyjno-prewencyjnych i została utworzona dla dzieci w wieku przedszkolnym. Dzieci często odwiedzają jednostki straży pożarnej i zapoznają się z pracą strażaka oraz ze sprzętem pożarniczym. Od kiedy powstała sala najmłodsi będą mogli korzystać ze specjalnych stanowisk i urządzeń. Będą one mogły bardziej szczegółowo zapoznać się z pracą oraz sprzętem, jakim posługuje się strażak podczas działań.&

Strażacy z jednostki edukują dzieci wyjaśniając jak należy postępować w przypadku pożaru, czy kolizji drogowej oraz szkolą jak udzielać pierwszej pomocy medycznej. Na przygotowanych stanowiskach dzieci będą mogły zobaczyć co i dlaczego się pali, jak ugasić ten pożar orazz jak należy postępować i alarmować straż pożarną, czy inne służby ratunkowe.&

W sali edukacyjnej będą mogli także poznać zasady działania różnych instalacji przeciwpożarowych m.in. hydrantów, instalacji sygnalizacji pożaru, oświetlenia ewakuacyjnego czy gaśnic. Na specjalnym pokazie zaproszeni goście zapoznali się z ideą „Małej Strażnicy”, a w pierwszym, inauguracyjnym spotkaniu edukacyjnym wzięła udział grupa dzieci z Przedszkola Miejskiego nr 56 w Katowicach.

Źródło: KW PSP Katowice

o autorze

Redakcja