Wszystkie działania, które od kilku dni prowadzi Państwowa Straż Pożarna w zakresie zwalczania zagrożenia koronawirusem mają charakter wspomagający działania innych służb i instytucji – informuje Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

W komunikacie Centrum informuje, że zabezpieczenie osobiste strażaków PSP wynika z rekomendacji Państwowej Inspekcji Sanitarnej MSWiA oraz zaleceń Światowej Organizacji Zdrowia WHO. Składa się ono z: kombinezonu ochronnego kategorii III (typ 3B lub 4B), gogli lub okularów ochronnych, maseczek filtrujących typu FFP2 lub FFP3, rękawic nitrylowych lub w przypadkach szczególnych maski pełnotwarzowej z filtropochłaniaczem.

Obecnie główne działania realizowane są przez strażaków w wyznaczonych punktach kontrolnych na przejściach granicznych i polegają na wykonywaniu pomiarów temperatury osób podróżujących. W ciągu doby ponad 400 strażaków wykonuje pomiary u ponad 40 tys. podróżnych. Dodatkowo przy wyznaczonych przez wojewodów szpitalach, PSP udostępniła 56 namiotów, które stanowić mają przyszpitalne polowe izby przyjęć. Pracuje tam ponad 350 strażaków.

Foto. Sebastian Komorowski

o autorze

Redakcja/Łukasz