Szkolenia strażaków zostały przeprowadzone przez PCPM (Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej) w trzech hrabstwach Kenii (Machakos, Kiambu i Muranga) w 2016 roku.

Projekt i szkolenia udało się przeprowadzić dzięki wsparciu finansowym z programu Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Polska Pomoc. Podczas szkolenia Kenijczycy nauczyli się nie tylko gaszenia ognia, ale także ratowania ludzi z wypadków drogowych, ewakuacji z wysokich budynków czy ratownictwa wodnego.

Brak im podstawowych umiejętności, zsynchronizowanego, szybkiego działania oraz sprawności w obsłudze sprzętu. Nasze szkolenia pozwoliły im te umiejętności nabyć. – powiedział Przemysław Rembielak, który tworzył program szkoleń dla afrykańskich strażaków.

Kenijskie jednostki, które zostały objęte szkoleniami zostały doposażone w specjalistyczny sprzęt, który pozwoli im szybko i skutecznie prowadzić działania ratowniczo-gaśnicze. Nowe wyposażenie to m.in. pompy, węże, prądownice, gaśnice, bosaki, hydronetki, sprzęt do ratownictwa wysokościowego i wodnego, a także lekki wóz bojowy.

Kenijscy strażacy nie są umundurowaną formacją – tak jak to wygląda w Polsce. Ratują życie i mienie w tym co aktualnie mają na sobie. Aby poprawić ich bezpieczeństwo PCPM ofiarował ochotnikom odzież bojową, hełmy, a także rękawice.

Instruktorzy to polscy strażacy i ratownicy medyczni w czynnej służbie oraz na emeryturze, którzy chcą przekazywać swoją wiedzę i doświadczenie innym.

Foto: PCPM

o autorze

Redakcja