Były Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Kętrzynie usłyszał w środę zarzuty dotyczące tragicznego w skutkach wypadku na terenie komendy.

Przypomnijmy, w czerwcu 2018 roku strażacy z kętrzyńskiej jednostki odbywali ćwiczenia z wykorzystaniem skokochronu, miały one obejmować rozkładnie i składanie urządzenia. W ich trakcie 23-letni Maciej Ciunowicz skoczył na skokochron i został ciężko ranny, z urazami głowy trafił do szpitala. Zmarł miesiąc później.

W środę prokurator z Giżycka przedstawił Szymonowi S., byłemu Komendantowi Powiatowemu PSP w Kętrzynie, zarzuty o czyny z art. 231 § 1 K.k. (funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego…) i art. 18  § 2 K.k. (odpowiada za podżeganie, kto chcąc, aby inna osoba dokonała czynu zabronionego, nakłania ją do tego) w zw. z art. 233 § 1 K.k. (kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznaje nieprawdę lub zataja prawdę…)  w zw. z art. 11 § 2 K.k. (jeżeli czyn wyczerpuje znamiona określone w dwóch albo więcej przepisach ustawy karnej, sąd skazuje za jedno przestępstwo na podstawie wszystkich zbiegających się przepisów) w zw. z art. 12 § 1 k.k. (odpowiada jak za jeden czyn zabroniony wyczerpujący znamiona przestępstwa ten, kto w krótkich odstępach czasu, przy wykorzystaniu tej samej albo takiej samej sposobności lub w podobny sposób popełnia dwa lub więcej umyślnych wykroczeń przeciwko mieniu, jeżeli łączna wartość mienia uzasadnia odpowiedzialność za przestępstwo).

 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl