Kilka tygodni temu do Komend Wojewódzkich PSP trafiło pismo z Komendy Głównej PSP w sprawie przekazywania zbędnych samochodów przez OSP.

Autorem pisma jest nadbrygadier Marek Jasiński, Zastępca Komendanta Głównego PSP prosi w nim o przekazanie informacji do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, które zakupiły lub planują zakupić nowy samochód ratowniczo – gaśniczy z dotacji MSWiA i budżetu państwa dla jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego o przekazywanie bezpłatnie zbędnych samochodów do jednostek OSP na terenie gminy lub powiatu.

– Moralnie niewskazane jest, gdy jednostka OSP pozyskująca dofinansowanie wzbogaca się na sprzedaży zbędnego samochodu pożarniczego innej jednostce ochrony przeciwpożarowej – napisał Jasiński.

Jego zdaniem przekazywanie wozów do innych jednostek wzmocni potencjał ratowniczy najbliższej okolicy.

o autorze

Redakcja/Łukasz