Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej opublikowała dzisiaj projekt ustawy o Ochotniczej Straży Pożarnej, który trafił do konsultacji.

Dokument ten jeszcze tego samego dnia został przesłany przez Komendę Główną PSP do wszystkich komend wojewódzkich PSP z poleceniem przekazania do komend miejskich/powiatowych PSP i udostępnienia jednostkom ochotniczych straży pożarnych – informuje KG PSP. 

Poniżej cały projekt ustawy:

o autorze

Redakcja/Łukasz