13 maja 2021r., w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie odbyło się  spotkanie, w którym na zaproszenie Rektora-Komendanta SGSP nadbrygadiera dr inż. Mariusza Feltynowskiego uczestniczyli przedstawiciele: Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności KG PSP, Szef Wojskowej Ochrony Przeciwpożarowej, Szef Oddziału Ratownictwa Lotniczego i Morskiego, jednocześnie sprawujący funkcje zastępcy kierownika Ośrodka Koordynacji Poszukiwania i Ratownictwa Lotniczego ARCC oraz Szef Wydziału Ratownictwa w obszarze operacyjno-lotniczym DO RSZ. 

W trakcie spotkania zostały poruszone zagadnienia dotyczące kontynuacji procesu zacieśnienia współpracy PSP z innymi służbami oraz podmiotami będącymi w posiadaniu statków powietrznych, mającej na celu wykorzystanie ich potencjału podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Mając na uwadze pożary występujące na terenach wielkopowierzchniowych oraz te, które w minionych latach powstały
w miejscach trudnodostępnych, przede wszystkim z uwagi na możliwość dojazdu dla pojazdów kołowych na których bazuje KSRG, koniecznym stało się stworzenie nowego mechanizmu z odpowiednim zapleczem logistycznym i sprzętowym.

W tym kontekście szczególnego wymiaru nabiera współpraca z Siłami Zbrojnymi RP, w tym Lotniczymi Zespołami Poszukiwawczo Ratowniczymi (LZPR) wydzielonymi z jednostek wojskowych: 3 Skrzydła Lotnictwa Transportowego,
25 Brygady Kawalerii Powietrznej oraz Brygady Lotnictwa Marynarki Wojennej.

Wychodząc na przeciw rosnącym potrzebom w zeszłym roku PSP rozpoczęła procedurę zakupową w wyniku której od grudnia ubiegłego roku dysponuje zestawem zbiorników na wodę (typu Bambi Bucket) o pojemności 1500 i 3000 litrów wraz z osprzętem, które po podpięciu do statków powietrznych, pozwalają na bezpośrednie użycie podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Należy również dodać, że jeszcze w maju tego roku zostanie finalizowany zakup kolejnych 4 szt. zbiorników.

Podczas spotkania omówiono również kwestie dotyczące wzajemnej współpracy, która będzie się opierać na wypracowaniu i wdrożeniu:

 1. Wspólnej procedury (DO RSZ, WOP, PSP) mającej na celu wykorzystanie statków powietrznych SZ RP, w tym LZPR podczas działań ratowniczych
  i ćwiczeń, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości wykorzystania Bambi Bucket oraz szybkości reagowania obu służb w przypadku zgłoszenia pożaru.
 2. Jednolitych zasad organizacji łączności ze statkami powietrznymi,
  w dwóch płaszczyznach, tj. w:
 • Krajowej Sieci Współdziałania ze Statkami Powietrznymi  (KSWL) dla relacji: pilot SP, SK PSP, KDR;
 • sieci do współpracy pomiędzy operatorem pracującym na pokładzie statku powietrznego, a ratownikiem znajdującym się pod tym pokładem.
 1. Procesu szkoleniowego pozwalającego na wzajemne zgrywanie się sił
  i środków obydwu formacji.


Jest to kolejny krok zmierzający do stworzenia wspólnych procedur dotyczących wzajemnej współpracy, w tym wykorzystania statków powietrznych SZ RP, a także opracowania jednolitych zasad współdziałania, tak jak to ma obecnie miejsce w przypadku porozumienia z Komendą Główną Policji na podstawie którego prowadzone są aktualnie wspólne szkolenia załóg ZLP i SGRW-7 Warszawa, w aspekcie przygotowania do prowadzenia działań gaśniczych, jak też czynności ratowniczych przy użyciu technik linowych.

Opracowanie: Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności
Zdjęcie: bryg. Klaudia Madej / SGSP

o autorze

Redakcja/Łukasz