W ubiegłym roku jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych otrzymały wsparcie w łącznej kwocie 377 mln zł – przekazała dzisiaj Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej.

Środki pochodziły z budżetu państwa, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i odpisów z firm ubezpieczeniowych.

Dzięki niniejszym nakładom udało się zapewnić finansowanie dla zakupu 593 nowych samochodów dla jednostek OSP. Ponadto, środki zostały przeznaczone na budowę i modernizację oraz remonty obiektów strażnic, zakup sprzętu oraz środków ochrony indywidualnej, dofinansowanie zawodów sportowo-pożarniczych, naprawę pojazdów i sprzętu pożarniczego, zakup instrumentów muzycznych dla orkiestr oraz renowację sztandarów jednostek OSP – poinformował Zespół Prasowy KG PSP.

W tym roku wsparcie finansowe dla OSP ma być kontynuowane.

o autorze

Redakcja/Łukasz