Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej przekazała kolejne informacje dotyczące działań w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

Pełna treść komunikatu: 

W związku z wystąpieniem przypadków zakażenia COVID-19 w Szkole Głównej Służby Pożarniczej w Warszawie, w dniach 11 i 12 kwietnia 2020 roku przeprowadzone zostały testy genetyczne u wszystkich przebywających na terenie uczelni podchorążych, funkcjonariuszy szkolnej Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej oraz kadry Szkoły.

11 kwietnia 2020 r. pobrano 245 próbek, a 12 kwietnia pozostałe.

Ponadto na terenie szkoły Specjalistyczna Grupa Ratownictwa Chemiczno-Ekologicznego „Warszawa 6” przeprowadziła dezynfekcję (połączoną z instruktażem jej przeprowadzania) w częściach wspólnych SGSP oraz szkolenie z zasad zachowania reżimu sanitarnego.

Ocena sytuacji w SGSP prowadzona jest na bieżąco, a zidentyfikowane potrzeby są uzupełniane. Wszystkie przebywające na terenie uczelni osoby mają zapewniony dostęp do środków ochrony indywidualnej oraz środków dezynfekcyjnych.

Codziennie jednostki ochrony przeciwpożarowej prowadzą działania ratowniczo-gaśnicze na jeszcze większa skalę, z uwagi na rosnący poziom zagrożenia pożarowego. Zagrożenia związane z Covid-19 są dla naszej formacji dodatkowym wyzwaniem, w którym uczestniczy kilka tysięcy ratowników PSP i OSP na dobę. Szkoła Główna Służby Pożarniczej jako uczelnia mundurowa jest w organizacji systemu bezpieczeństwa szczególnym elementem, stanowiącym potencjał odwodu operacyjnego, przeznaczonego do dysponowania na terenie całego kraju. Stąd konieczność utrzymywania wymaganych stanów osobowych szkół, które w sposób zdalny prowadziły zajęcia, zarówno w systemie dziennym jak i zaocznym.

Jednocześnie Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej, chciałby serdecznie podziękować wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom PSP oraz podmiotom  i służbom współdziałającym zaangażowanym w przedsięwzięcie, a także wszystkim osobom, które wspierają pracowników SGSP i podchorążych przynosząc im do szkoły świąteczne wypieki oraz słowa wsparcia.

 
Opracowanie: KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz