29 maja br. w Warszawie podpisana została tak zwana zasada współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z Biurem Ochrony Rządu.

29 maja 2013 r. komendant główny PSP gen. brygadier Wiesław Leśniakiewicz wspólnie z szefem BOR-u płk. Krzysztofem Klimkiem podpisali i zatwierdzili „Zasady współdziałania Państwowej Straży Pożarnej z Biurem Ochrony Rządu w zakresie zabezpieczania osób podlegających ochronie” oraz „Program szkolenia dla funkcjonariuszy BOR-u w zakresie posługiwania się ratowniczymi zestawami hydraulicznymi, ratowniczym sprzętem mechanicznym oraz pracy w sprzęcie ochrony dróg oddechowych”.

o autorze

Redakcja