Od kilkunastu dni nad naszym krajem przetaczają się fronty atmosferyczne, którym towarzyszą wyładowania, intensywne opady deszczu i gradu oraz silny, porywisty wiatr. 

Strażacy Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych każdego dnia prowadzą tysiące działań ratowniczych usuwając wiatrołomy, zabezpieczając uszkodzone budynki, elementy infrastruktury, wypompowując wodę z podtopionych posesji i zalanych piwnic. Strażacy prowadzą również działalność edukacyjną w obozach harcerskich, sprawdzają w nich warunki bezpieczeństwa i pomagają w ich ewakuacji w sytuacji zagrożenia wynikającego z nawałnic.

Komendant Główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak ocenia wysoko działania prewencyjne i ratownicze oraz składa serdeczne podziękowania dla strażaków PSP i OSP za ich trud ratowniczy i stałą gotowość do wyzwań, które w ostatnich dniach przyniosły zjawiska atmosferyczne i które według prognoz będą towarzyszyły nam jeszcze w najbliższych dniach.

KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz