Komendant główny PSP nadbryg. Leszek Suski przyznał ze środków Komendy Głównej PSP nagrody pieniężne strażakom Państwowej Straży Pożarnej realizującym zadania służbowe na stanowisku dowódcy jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz dowódcy zmiany na terenie całej Polski.

Funkcjonariusze do wyróżnienia nagrodą wskazani zostali przez komendantów wojewódzkich PSP po konsultacjach z właściwymi komendantami miejskimi/powiatowymi PSP, na terenie których pełnią służbę. Do nagrody zostali wyznaczeni strażacy, którzy wzorowo wykonywali swoje zadania i obowiązki służbowe na zajmowanym stanowisku przez okres co najmniej 3 miesięcy, prezentują wysoki poziom dyscypliny służbowej, nie są karani oraz w 2016 r. nie przebywali na długotrwałych zwolnieniach lekarskich.

Łącznie komendant główny PSP wyróżnił nagrodami finansowymi 932 dowódców zmian oraz 361 dowódców jednostek ratowniczo-gaśniczych na terenie całego kraju.

o autorze

Redakcja