Pandemia koronawirusa spowodowała spore opóźnienia w pracach nad nowym Systemem Wspomagania Decyzji Państwowej Straży Pożarnej. Zapytaliśmy Komendę Główną PSP jak obecnie wyglądają prace.

Dla przypomnienia, prace dotyczące nowego Systemu Wspomagania Decyzji rozpoczęły się 2016 roku od powołania Zespołu do opracowania dokumentacji przetargowej. Następnie przeprowadzono dialog techniczny z zainteresowanymi podmiotami. Efektem było ogłoszenie 16 maja 2017 roku postępowania przetargowego. Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez konsorcjum w składzie S&T Services Polska Sp. z o.o. i ABAKUS Systemy Teleinformatyczne, jej wartość to ponad 19 milionów złotych.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zmieniona zostanie architektura SWD PSP z rozproszonej na scentralizowaną, co usprawni procesy obsługi zdarzeń oraz umożliwi łatwiejszą integrację z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi, w tym w szczególności z systemem powiadamiania ratunkowego. Nowe SWD PSP to także platforma współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymają nieodpłatny dostęp do modułu systemu – informowała w marcu 2018 roku Komenda Główna PSP po podpisaniu umowy z wykonawcą.

Prace nad nowym Systemem Wspomagania Decyzji bardzo się opóźniły, początkowo miał być gotowy w 2019 roku, później w 2020 roku, ale z powodu pandemii koronawirusa termin został przesunięty na ten rok.

Jak poinformował nasz serwis Zespół Prasowy Komendy Głównej PSP, w czerwcu planowane jest zrealizowanie etapu VI tworzenia oprogramowania. Odbiór końcowy SWD zaplanowano na 20 sierpnia 2021 roku, ale jest to uzależnione do sytuacji epidemiologicznej.

System jest testowany na bieżąco, a testy w zakresie odbiorów poszczególnych etapów są przeprowadzane po zakończeniu każdego z nich. Całkowite uruchomienie SWD PSP zależne jest od pozytywnych odbiorów oprogramowania i podjęciu decyzji o zastąpieniu dotychczas użytkowanego systemu. Planuje się operacyjne uruchomienie systemu jeszcze w 2021 roku – przekazał nam Zespół Prasowy KG PSP.

Po uruchomieniu Systemu do jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych ma trafić dedykowany moduł. Zgodnie z zamówieniem będzie to ‚lekka’ aplikacja do alarmowania OSP i ustalania dostępności członków OSP na smartfony i rozwiązanie na telefony tradycyjne, aplikacja dla dowodzących (od Dowódcy Zastępu OSP/PSP w górę) na tablety znajdujące się w pojazdach i specjalny portal internetowy służący do wprowadzania/aktualizacji danych o jednostce i wprowadzania danych ze zdarzeń w których Dowódca Zastępu z OSP brał udział jako KDR.

Szkolenie dla użytkowników SWD PSP w ramach Umowy zapewnia Wykonawca systemu. Zostanie wyszkolonych 20 administratorów oraz 120 trenerów z Państwowej Straży Pożarnej, i to właśnie oni mają przeszkolić druhów z zakresu obsługi systemu.

Foto. KP PSP Limanowa

 

 

 

 

o autorze

Redakcja/Łukasz