Od 2018 roku trwają prace nad nowym Systemem Wspomagania Decyzji Państwowej Straży pożarnej, kiedy zakończą się prace i system trafi do komend? Zapytaliśmy Komendę Główną PSP.

Prace dotyczące nowego Systemu Wspomagania Decyzji rozpoczęły się 2016 roku od powołania Zespołu do opracowania dokumentacji przetargowej. Następnie przeprowadzono dialog techniczny z zainteresowanymi podmiotami. Efektem było ogłoszenie 16 maja 2017 roku postępowania przetargowego. Komisja przetargowa za najkorzystniejszą uznała ofertę złożoną przez konsorcjum w składzie S&T Services Polska Sp. z o.o. i ABAKUS Systemy Teleinformatyczne, jej wartość to ponad 19 milionów złotych.

W ramach realizowanego przedsięwzięcia zmieniona zostanie architektura SWD PSP z rozproszonej na scentralizowaną, co usprawni procesy obsługi zdarzeń oraz umożliwi łatwiejszą integrację z zewnętrznymi systemami teleinformatycznymi, w tym w szczególności z systemem powiadamiania ratunkowego. Nowe SWD PSP to także platforma współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych, które otrzymają nieodpłatny dostęp do modułu systemu – informowała w marcu 2018 roku Komenda Główna PSP po podpisaniu umowy z wykonawcą.

W nowym Systemie znajdzie się ‘Moduł OSP’. Zgodnie z zamówieniem ma powstać ‘lekka’ aplikacja do alarmowania OSP i ustalania dostępności członków OSP na smartfony i rozwiązanie na telefony tradycyjne, aplikacja dla dowodzących (od Dowódcy Zastępu OSP/PSP w górę) na tablety znajdujące się w pojazdach i specjalny portal internetowy służący do wprowadzania/aktualizacji danych o jednostce i wprowadzania danych ze zdarzeń w których Dowódca Zastępu z OSP brał udział jako KDR.

Od podpisania umowy minęło już sporo czasu, dlatego postanowiliśmy sprawdzić, jak idą prace nad wprowadzeniem nowego systemu.

Na nasze pytania odpowiedział st. bryg. Paweł Frątczak, rzecznik prasowy Komendanta Głównego PSP.

Obecnie, w etapie V, działania skoncentrowane są na wytwarzaniu oprogramowania dedykowanego systemu, w tym portalu dla OSP. W kolejnym kroku do połowy 2020 r. planowane są prace odbiorowe, które powinny zakończyć się wdrożeniem systemu w wybranych lokalizacjach PSP. W okresie do lipca 2020 r. powinny odbywać się prace wdrożeniowe dla pozostałych lokalizacji PSP oraz ewentualne prace rozwojowe systemu. Jednocześnie należy mieć na względzie, że zapisy umowy, w uzasadnionych przypadkach, umożliwiają wprowadzanie zmian, w tym zmian harmonogramu – poinformował nasz serwis Paweł Frątczak.

Początkowo nowy SWD miał trafić do Państwowej Straży Pożarnej do końca listopada 2019 roku, ale ten termin jest już nieaktualny. Zakończenie prac i odbiory końcowe systemu planowane są na lipiec 2020 r.

Foto. KM PSP Bielsko-Biała

o autorze

Redakcja/Łukasz