Kierownictwo Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP w komplecie

foto. KW PSP Warszawa

Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie po trzech miesiącach ma nareszcie skompletowane kierownictwo.

Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej powołał dwóch zastępców Mazowieckiego Komendanta Wojewódzkiego PSP i powierzył pełnienie obowiązków jednemu funkcjonariuszowi.

Do komendanta wojewódzkiego st. bryg. Artura Gonery dołączyli: st. bryg. Maciej Bieńczyk, który wcześniej był komendantem powiatowym PSP w Sochaczewie, st. bryg. Piotr Gąska – dotychczasowy zastępca komendanta miejskiego PSP w Warszawie i jako pełniący obowiązki bryg. Waldemar Wysowski, wcześniej Naczelnik Wydziału Kontrolno-Rozpoznawczego w warszawskiej KM PSP.

Komenda Wojewódzka PSP w Warszawie ma pod sobą pięć komend miejskich PSP, 33 komendy powiatowe, 60 jednostek ratowniczo – gaśniczych i blisko dwa tysiące jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

Exit mobile version