Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach ogłosiła dzisiaj przetarg na dostawę ubrań specjalnych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa 400 kompletów ubrań specjalnych wyprodukowanych nie wcześniej niż w 2020 roku.

W skład jednego kompletu wchodzi ubranie specjalne – kurtka i spodnie – zgodne z normą PN-EN 469 oraz kurtka lekka ubrania specjalnego zgodna z normą PN-EN 15614 lub PN-EN 15384.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będą parametry techniczne – 60% i cena brutto – 40%. Zamówienie należy zrealizować do końca października br.

Dokładna lista odbiorców nie została opublikowana. 

Foto. 112tychy.pl 

o autorze

Redakcja/Łukasz
Kontakt: lukasz@remiza.pl