Niedrożne przepusty pod drogami są często powodem kłopotów podczas wiosennych roztopów. Do dwóch takich przypadków doszło w gminie Opatówek w sobotni wieczór 27 lutego.

[galeria=1,prawa]W miejscowości Sierzchów niedrożność przepustu na drodze gminnej spowodowała przelewanie się wody przez drogę wojewódzką nr 471 uniemożliwiając przejazd samochodów. Na zagrożone miejsce skierowano jednostkę OSP Opatówek, która po oznakowaniu niebezpiecznego miejsca i posypaniu jezdni piaskiem (wieczorny mróz spowodował gołoledź na odcinku 400 m.) przystąpiła do przepompowywania wody na drugą stronę drogi. Na miejsce akcji przyjechał także sekretarz Urzędu Gminy w Opatówku i oficer w dyspozycji Komendanta Miejskiego PSP w Kaliszu.

Duża ilość wody napływająca z pól spowodowała zadysponowanie koparki, przy pomocy której odkopano i udrożniono przepust oraz przydrożny rów. Niebezpieczny odcinek drogi wojewódzkiej został dodatkowo za pomocą
piaskarki posypany mieszaniną piasku i soli. Do podobnego zdarzenia doszło również w miejscowości Rajsko, gdzie służby drogowe, po zamknięciu drogi powiatowej, były zmuszone przy pomocy koparki udrożnić przepust. Ogółem działania trwały 6 godzin i wzięło w nich udział 8 strażaków.

&Autor: mł. kpt. Radosław Marek – KM PSP Kalisz

o autorze

Redakcja