Komenda Miejska PSP w Poznaniu w dniach 12 – 13 oraz 26 – 27 marca 2011 r. przeprowadziła szkolenie z zakresu działań przeciwpowodziowych oraz ratownictwa na wodach dla strażaków OSP.

Dwa marcowe weekendy, tyle czasu przeznaczyła Komenda Miejska PSP w Poznaniu na szkolenie z zakresu ratownictwa wodnego na wodach oraz działań przeciwpowodziowych dla strażaków z OSP. Szkolenie odbyło się dla dwóch grup w dniach 12 – 13 oraz 26 – 27 marca 2011r. Pierwsza z grup szkoląca się 12 – 13 marca ćwiczenia praktyczne przeprowadzała na akwenie skutym lodem natomiast grupa druga ćwiczyła już na wodzie. Mimo że obie grupy słuchaczy przeprowadzały ćwiczenia w różnych warunkach pogodowych wykłady teoretyczne były dla wszystkich jednakowe.

Podczas szkolenia szczegółowo omawiane były następujące zagadnienia:

 • sprzęt ratownictwa wodnego – rodzaje i budowa łodzi ratowniczych, sprzęt bosmański i ratowniczy,
 • czynności członka załogi łodzi ratowniczej – obowiązki członka załogi, zasady bezpieczeństwa na akwenach, zasady poruszania się po szlakach wodnych, manewrowanie łodzią przy pomocy wioseł,
 • lokalizacja i wydobywanie zwłok – techniki lokalizacji i wydobywania zwłok, transport zwłok po powierzchni wody, współpraca z organami wymiaru sprawiedliwości, dezynfekcja sprzętu,
 • działania ratownicze na lodzie – rodzaje sprzętu i zabezpieczeń, bezpieczeństwo poruszania się po lodzie, techniki wydobywania poszkodowanych z przerębli,
 • konstrukcja budowli ochronnych i przyczyny awarii – rodzaje budowli ochronnych, urządzeń hydrotechnicznych i ich zastosowanie, konstrukcja wałów,
 • działania ratownicze i zabezpieczające – metody ochrony wałów, ewakuacja ludzi i zwierząt, rozpoznawanie uszkodzeń budowli ochronnych,
 • udzielanie pomocy ludziom i zwierzętom – zasady bezpiecznego podejmowania z wody ludzi i zwierząt, zastosowanie sprzętu bosmańskiego i ratowniczego,
 • działania ratownictwa wodnego na terenach objętych powodzią – ewakuacja osób i zwierząt z terenów objętych powodzią, znaki umowne, akcje humanitarne na ternie powodziowym,
 • usuwanie skutków powodzi – zasady wypompowywania wody z zalanych obiektów, rodzaje zagrożeń epidemiologicznych.

Na zakończenie kursu uczestnicy musieli napisać krotki test składający się z dwudziestu pytań. Mimo iż czasu na przyswojenie wiadomości nie było zbyt dużo wszyscy kursanci zdali egzamin z wynikiem pozytywnym. &

Po zakończonym egzaminie Komendant Miejski PSP W Poznaniu brygd. dr inż. Witold Rewers złożył wszystkim uczestnikom gratulacje za zdanie egzaminu z wynikiem pozytywnym oraz podziękował za zaangażowanie w tak ważne szkolenie jakim jest ratownictwo wodne na wodach oraz walka z powodzią i usuwanie jej skutków.

Szkolenia prowadziła wyspecjalizowana kadra:

 • st. sek Michał Kucierski – członek Specjalistycznej Grupy Wodno-Nurkowej KM PSP Poznań
 • D-ca JRG-1 Poznań kpt. Przemysław Dorna
 • mł. Kpt. Kamil Witoszko – Wydział Operacyjno-Szkoleniowy
 • Funkcjonariusze JRG-7 Poznań asp. Tomasz Konieczny, asp. Tomasz Trybuła

Zdjęcia oraz info: Wydział Operacyjno-Szkoleniowy KM PSP Poznań

o autorze

Redakcja