Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie ogłosiła przetarg na dostawę ubrań specjalnych według nowego wzoru.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 104 kompletów ubrań specjalnych. W skład kompletu wchodzi ubranie specjalne o konstrukcji wielowarstwowej spełniającej wymagania określone w normie PN-EN 469 poziom wykonania 2 i kurtka lekka jednowarstwowa, wykonana z tkaniny z wykończeniem olejo- i wodoodpornym spełniająca wymagania określone w normie PN-EN 15614.

Cały komplet w kolorze żółtym w odcieniu naturalnego aramidu, oznaczony układem dwukolorowej taśmy perforowanej, dwa pasy w kolorze żółtym fluorescencyjnym ze srebrnym pasem odblaskowym po środku oraz napisami ‘PSP’ i ‘Państwowa Straż Pożarna’.

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty decydować będzie cena – 60 pkt., gwarancja – 20 pkt. i termin realizacji – 20 pkt.

Jest to pierwszy przetarg na ubrania specjalne według nowego wzoru ogłoszony przez Komendę Miejską/Powiatową PSP.

o autorze

Redakcja/Łukasz