V Kongres Kobiet odbył się 14-15 czerwca 2013 r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W pierwszym dniu Kongresu przeprowadzony został panel dyskusyjny poświęcony sytuacji kobiet w służbach mundurowych – „Kobiety w służbach mundurowych. Sukcesy, perspektywy, partnerstwo” prowadzony przez Danutę Waniek, byłą wiceminister obrony narodowej, w I i II kadencji Sejmu wiceprzewodniczącą Parlamentarnej Grupy Kobiet.&

Funkcjonariuszki Wojska Polskiego, Policji, Służby Więziennej, Straży Granicznej i Państwowej Straży Pożarnej wskazały najważniejsze problemy, z którymi na co dzień stykają się w służbie, m.in. ograniczenia w awansowaniu na wyższe stanowiska służbowe, stereotypy, przemoc w rodzinach funkcjonariuszy, brak możliwości pracy na część etatu. Spotkanie na Kongresie Kobiet było formą integracji, a także impulsem do podjęcia wspólnych działań na rzecz poprawy sytuacji kobiet w służbach mundurowych. Uczestniczki panelu uznały, że należy wspólnymi siłami utworzyć platformę internetową służącą do wymiany poglądów, doświadczeń, sprawdzonych rozwiązań i dobrych praktyk.
Państwową Straż Pożarną reprezentowały funkcjonariuszki, a także członkinie korpusu służby cywilnej z Komendy Głównej PSP, Szkoły Głównej Służby Pożarniczej oraz jednostek terenowych PSP. Sytuację kobiet w formacji przedstawiła na forum st. kpt. Małgorzata Romanowska z KG PSP.

Najwięcej funkcjonariuszek służy w Policji – 13 863, Służbie Więziennej – 4793 i Straży Granicznej – 3223. W Wojsku Polskim jest 2505 kobiet. Najmniej kobiet pełni służbę w Państwowej Straży Pożarnej – 1240. Kongres Kobiet to ruch społeczny, stowarzyszenie i coroczna konferencja będąca forum, które przybliża sytuację kobiet w Polsce w różnych obszarach życia społeczno-politycznego, a także działania na rzecz jego poprawy. Pierwszy Kongres Kobiet odbył się w 2009 r. w Warszawie i od tej pory organizowany jest corocznie. W skład Rady Programowej Kongresu Kobiet wchodzi ponad 200 kobiet ze świata nauki, polityki, sztuki oraz innych dziedzin.

Opracowanie: Elżbieta Przyłuska, „Przegląd Pożarniczy”

o autorze

Redakcja