Dzisiaj, 8 marca, obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet. Święto zostało ustanowione w 1909 roku po zamieszkach i strajkach w Nowym Jorku. W Polsce obchodzone od 1993 roku.

Według danych Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej obecnie w strukturach PSP pełni służbę 1174 kobiet funkcjonariuszy, co stanowi 3,95%. W samym kierownictwie PSP służy pięć kobiet, z czego dwie pełnią służbę na stanowisku Dyrektora (Biuro Finansów i Biuro Prawne). Prawie półtora tysiąca kobiet pracuje w PSP na stanowiskach cywilnych.

W kraju jest tylko jedna kobieta, która pełni służbę w kierownictwie komendy powiatowej/miejskiej PSP. To mł. bryg. Agnieszka Mendelska, pełniąca obowiązki Zastępcy Komendanta Powiatowego PSP w Kamiennej Górze, decyzję o powierzeniu obowiązków otrzymała na początku listopada 2017 r.

W przypadku Komend Wojewódzkich PSP i Szkół PSP najwyższe stanowiska na których służą kobiety to Naczelnik Wydziału i Główny Księgowy, a w przypadku Szkoły Głównej Służby Pożarniczej Dziekan Wydziału i Kanclerz.

Każdego dnia w służbach podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji służy 21 051 kobiet, czyli 14,49 %. Najwięcej pań pełni służbę w Policji – 15 843, na drugim miejscu jest Straż Graniczna – 3841, na trzecim Państwowa Straż Pożarna – 1174, a na czwartym Służba Ochrony Państwa – 193.

OSP

W przypadku Ochotniczych Straży Pożarnych głównym źródłem jest sprawozdanie merytoryczne Związku OSP RP za 2016 rok. Według danych zawartych w sprawozdaniu OSP to 696 653 członków, z czego 66 601 to kobiety.

W Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP zasiada tylko jedna kobieta, to Pani Teresa Tiszbierek, wiceprezes Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Województwa Opolskiego.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet wszystkim Paniom życzymy dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, spełnienia marzeń oraz zrealizowania planów zawodowych!  Redakcja Remiza.pl

Foto. KW PSP Warszawa

o autorze

Redakcja/Łukasz