W dniu 3 września 2011 roku w miejscowości Kobylnica odbyły się trzecie zawody z zakresu ratownictwa medycznego dla jednostek ochotniczych i państwowych straży pożarnych powiatu poznańskiego.

Zawody zostały zorganizowane w szkole podstawowej w Kobylnicy oraz na terenie gminy Swarzędz. &Zbiórkę zawodników zaplanowano na godzinę 9:00 na terenie szkoły podstawowej w Kobylnicy, natomiast oficjalne otwarcie zawodów nastąpiło o godzinie 10:00. Organizatorami zawodów byly Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu, OSP Swarzędz, OSP Kobylnica, Urząd gminy Swarzędz oraz Starostwo Powiatowe. Na zawody zaproszono również liczne grono gości w osobach:

 • Poseł, Wiceprzewodniczącą Parlamentarnej Komisji Strażaków-Panią Bożenę Szydłowską,
 • Wice Burmistrza Miasta i Gminy Swarzędz-Panią Agatę Kubacką,
 • Przewodniczącego Rady Miejskiej w Swarzędzu-Pana Mariana Szkudlarka,
 • Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Poznaniu-Pana Pawła Kurosza,
 • Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Poznaniu-druha Dariusza Piechockiego,
 • Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu- bryg. Witolda Rewersa,
 • Sędzinę Główną, Dyrektor WCEM w Poznaniu-Panią Violettę Matecką,
 • Wice Dyrektora Wydziału Bezpieczeństwa, Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelski Starostwa Powiatowego w Poznaniu-Pana Krzysztofa Wiśniewskiego,
 • Prezesa Stowarzyszenia Bezpieczna Gmina Swarzędz-Pana Marka Kaminskiego,
 • Sołtysa wsi Kobylnica-Panią Grażynę Orpińską,
 • Radnych Rady Miejskiej w Swarzędzu: Panią Barbarę Czachurę, Panią Ewę Buczyńską, Pana Ryszarda Wiczyńskiego, Pana Piotra Kałużnego.

&

W zawodach uczestniczyło piętnaście drużyn z powiatu poznańskiego które startowały w dwóch kategoriach osobno dla jednostek PSP i OSP. W kategorii PSP swoje drużyny wystawiły Jednostki Ratowniczo-Gaśnicze z Poznania od 1 do 8 oraz SA PSP Poznań. Natomiast w kategorii OSP wystartowało 6 drużyn: OSP Luboń, OSP Suchy Las, OSP Gowarzewo, OSP Strykowo, OSP Kleszczewo, OSP Kostrzyn. Zawody przeprowadzono w dwóch etapach, etap pierwszy test pisemny oraz etap drugi ćwiczenia praktyczne. Pierwszym zadaniem dla zawodników było napisanie testu do którego zostały wyznaczone trzy osoby z każdej drużyny. Test z wiedzy ogólno-pożarniczej pisał dowódca zespołu, test ze znajomości przepisów ruchu drogowego pisał kierowca samochodu natomiast test z zakresu ratownictwa medycznego pisała jedna osoba wyznaczona przez dowódcę danego zespołu.

Po napisanym teście drużyny zostały skierowane do punktu kontrolnego gdzie oczekiwały na start do wykonania ćwiczeń praktycznych. Ponadto na punkcie kontrolnym załogi samochodów zostały sprawdzone pod względem kompletnego umundurowania, pełnej sprawności pojazdu oraz wymaganych dokumentów pojazdu jak i uprawnień kierowcy do prowadzenia samochodów uprzywilejowanych. Każda z załóg miała do wykonania cztery zadania praktyczne, były to symulacje zdarzeń z którymi spotykają się lub mogą się spotkać strażacy. Dodatkowym utrudnieniem dla zawodników było to że zdarzenia były inscenizowane na ulicach gdzie odbywał się ruch samochodów i pieszych co obligowało załogi do zachowania pełnej ostrożności.

Zadanie praktyczne numer 1: Potrącenie rowerzysty przez samochód osobowy.

W tym zdarzeniu brał udział rowerzysta i samochód osobowy. Załogi po dotarciu na miejsce miały za zadanie zabezpieczyć miejsce zdarzenia oraz udzielić kwalifikowanej pierwszej pomocy będącemu w szoku kierowcy samochodu oraz potrąconemu rowerzyście.

Zadanie praktyczne numer 2: Wypadek komunikacyjny w którym samochód osobowy uderzył w słup energetyczny.

Działania ratowników polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, udzieleniu pomocy medycznej kierowcy pojazdu oraz na odszukaniu pasażera który w szoku oddalił się z miejsca wypadku i stracił przytomność kilkanaście metrów od samochodu ze złamaniem otwartym ręki.

Zadanie praktyczne numer 3: W skutku prac rozbiórkowych budynku zawalił się strop i przysypał robotnika.

Do zadań ratowników należało zabezpieczenia miejsca objętego działaniami, odgruzowanie i jak najszybsze wyewakuowanie robotnika z budynku któremu groziło kolejne zawalenie oraz udzielenie poszkodowanemu pomocy medycznej.

Zadanie praktyczne numer 4: Porażenie prądem podczas prac szlifierką elektryczną.

W tym zdarzeniu działania ratownicze polegały na zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, odłączenie szlifierki od źródła prądu oraz udzieleniu poszkodowanemu pomocy medycznej. W tym zadaniu ratownicy mieli do dyspozycji defibrylator typu AED.

Po zakończeniu działań praktycznych przez wszystkie załogi nastąpiło podsumowanie wyników i odczytanie kolejności zajętych przez drużyny miejsc oraz wręczenie nagród i dyplomów.

Klasyfikacja końcowa OSP:

 • Miejsce I OSP Suchy Las 82 punkty,
 • Miejsce II OSP Kleszczewo 81 punktów,
 • Miejsce III OSP Kostrzyn 80 punktów,
 • Miejsce IV OSP Gowarzewo 72 punkty,
 • Miejsce V OSP Luboń 67 punktów,
 • Miejsce VI OSP Strykowo 62 punkty.

Klasyfikacja końcowa PSP:

 • Miejsce I JRG-2 86 punktów,
 • Miejsce II JRG-8 84 punkty,
 • Miejsce III JRG-1 83 punkty,
 • Miejsce IV JRG-5 82 punkty,
 • Miejsce V& JRG-3 80 punktów,
 • Miejsce VI JRG-6 79 punktów,
 • Miejsce VII SA PSP Poznań 79 punktów,
 • Miejsce VIII JRG-4 78 punktów,
 • Miejsce IX JRG-7 77 punktów.

&

Po wręczeniu nagród i dyplomów głos zabrali zaproszeni goście którzy pogratulowali zwycięzcą i podziękowali za zaangażowanie oraz powiedzieli że wszyscy razem spotkamy się w przyszłym roku również w Kobylnicy. Komendant Miejski SA PSP w Poznaniu podziękował w szczególności naczelnikowi OSP Kobylnica druhowi Arturowi Siemaszko za zaangażowanie w zorganizowanie zawodów które na terenie Kobylnicy odbyły się po raz trzeci. Z kolei druh Siemaszko zapewnił że następne zawody również odbędą się w Kobylnicy i podkreślił że zawody to również zasługa członków OSP Kobylnica którzy przez cały tydzień ciężko pracowali aby zawody mogły się odbyć i żeby przebiegły bez zakłóceń.

o autorze

Redakcja