Ochotnicza Straż Pożarna zaprasza na kolejną akcję krwiodawstwa, w tym roku już drugą. Krew będzie można oddawać już w tą niedzielę – 6 kwietnia br. od godz.10:00 do godz. 14:00 w Domu Strażaka w Izdebniku.

Przypomnijmy:

Ochotnicza Straż Pożarna w Izdebniku od 2008 roku uczestniczy w ogólnopolskim konkursie „Ognisty ratownik-gorąca krew” przeznaczonego zarówno dla straży ochotniczej, jak i państwowej.

Konkurs organizowany jest na terenie całej Polski od 2005 roku przez Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża, przy współpracy Zarządu Głównego OSP oraz Państwowej Straży Pożarnej.

Izdebnicka jednostka jako jedyna z powiatu wadowickiego bierze nieprzerwalnie udział w tym konkursie. Dzięki takiej możliwości w Izdebniku od 2008 roku odbywają się 4/5 akcje krwiodawstwa w ciągu roku.

W 2013 roku do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Krakowie pojechało ponad 60 litrów krwi z Izdebnika. Izdebnicka jednostka uplasowała się na 4 miejscu za aktywność krwiodawczą, wśród małopolskich jednostek biorących udział w konkursie.

Co roku odbywają się uroczyste gale podsumowań akcji krwiodawstwa, w każdym województwie, później ogólnopolskie podsumowanie w Warszawie. W województwie małopolskim dotychczas uroczyste gale podsumowań odbywały się w Komendzie Wojewódzkiej PSP lub Szkole Aspirantów PSP w Krakowie.

W tym roku Izdebnicka jednostka została wyróżniona za aktywność i ilość oddanej krwi w województwie małopolskim i to ona była gospodarzem tegorocznej uroczystej gali podsumowania krwiodawstwa. Wspólnie z organizatorami-Małopolskim Oddziałem PCK przygotowała galę, która miała miejsce 1 lutego b.r. w Domu Strażaka w Izdebniku.

Wśród przybyłych gości nie zabrakło: wicewojewody małopolskiego pana Andrzeja Herężlaka, prezesa Polskiego Czerwonego Krzyża pana Stanisława Kracika, prezesa Małopolskiego Oddziału Okręgowego PCK prof. nadzw. dr hab. Mieczysława Pasowicza, dyrektora Małopolskiego Oddziału Okręgowego pani Małgorzaty Pyka, prezesa Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP w Małopolsce Posła na Sejm pana Edwarda Siarki, prezesa Oddziału Małopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa pana Andrzeja Siekanka, Komendantów Wojewódzkich i Powiatowych, a wśród nich Komendanta Powiatowy PSP w Wadowicach – mł. bryg. Pawła Kwarciak oraz 15 jednostek OSP i PSP z Małopolski, po trzech strażaków z każdej z nich.

„Serdecznie dziękujemy naszym stałym jak i nowym krwiodawcom akcji w Izdebniku. Przytoczę słowa Jana Pawła II: „Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,&lecz przez to, kim jest i nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi”. Jesteście wielcy, że dzielicie się cząstką siebie! Zapraszamy do nas po raz kolejny, już w tą niedzielę, czekamy na Was !”– mówią organizatorzy akcji.

o autorze

Redakcja