Kolejna partia nowego umundurowania PSP. Otwarcie ofert

Szesnaście firm i konsorcjów złożyło oferty w przetargu na dostawę elementów nowego umundurowania PSP.