Po raz trzeci w tym roku Komendant Główny PSP powierzył pełnienie obowiązków Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.

Decyzją Komendanta Głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego z dniem 19 listopada powierzył st. bryg. Krzysztofowi Kociołkowi pełnienie obowiązków Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie. Od lipca był zastępcą Komendanta Szkoły.

Wcześniej p.o Komendanta Szkoły Aspirantów byli st. bryg. Sławomir Wojta i kpt. Marek Chwała.

St. bryg. Krzysztof Kociołek związany jest nieprzerwanie z Krakowską Szkołą od 1 września 1991r. Zajmował stanowiska w pionie dydaktycznym, prowadząc zajęcia z przedmiotów takich jak Fizykochemia spalania, Taktyka działań ratowniczych i Profilaktyka w ochronie przeciwpożarowej. Jest organizatorem kursów i szkoleń dla zakładów pracy, instytucji samorządowych w zakresie ochrony ludności i dóbr kultury oraz ochrony przeciwpożarowej. Jest inicjatorem wielu seminariów i konferencji związanych, z powyższą tematyką. Prowadzi działalność wydawniczą Szkoły. Jest współtwórcą Wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury.

Foto. Adrian Socha

o autorze

Redakcja/Łukasz