Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski wydał decyzję o włączeniu do Krajowego Systemu-Ratowniczo – Gaśniczego dwóch jednostek Wojskowej Straży Pożarnej.

Z dniem 15 grudnia 2017 roku do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśnicze włączono:

  • Wojskową Straż Pożarną Grupa Zabezpieczenia w Ustce 6 Wojskowego Oddziału Gospodarczego,
  • Wojskową Straż Pożarną Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce.

Według stanu na 19 grudnia w KSRG jest już 14 jednostek Wojskowej Straży Pożarnej.

Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy stanowi integralną część bezpieczeństwa wewnętrznego państwa, obejmującą w celu ratowania życia, zdrowia, mienia lub środowiska, prognozowanie, rozpoznawanie i zwalczanie pożarów, klęsk żywiołowych lub innych miejscowych zagrożeń.

o autorze

Redakcja/Łukasz