Na domenę gov.pl w ostatnim czasie trafiły kolejne komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie Państwowej Straży Pożarnej.

Proces przechodzenia Państwowej Straży Pożarnej na domenę gov.pl rozpoczął się pod koniec września od strony internetowej Komendy Głównej PSP. Później trafiły tam strony Komend Wojewódzkich PSP w Gdańsku i Poznaniu oraz podległych im komend.

W grudniu proces przyspieszył, w ostatnich dniach na gov.pl zawitały komendy PSP z województw małopolskiego, mazowieckiego, kujawsko-pomorskiego, podkarpackiego i opolskiego.

Portal gov.pl jest głównym serwisem polskiego rządu – centralną bramą do cyfrowych informacji i usług państwa, tworzonym przez Ministerstwo Cyfryzacji we współpracy z całą administracją publiczną. Zawiera materiały informacyjne, prasowe oraz multimedia, a docelowo będzie pełnił również funkcję katalogu wszystkich usług, informacji i podmiotów administracji publicznej – można było przeczytać na stronie nieistniejącego już Ministerstwa Cyfryzacji

o autorze

Redakcja/Łukasz