Kolejne komendy Państwowej Straży Pożarnej na domenie gov.pl

Na domenę gov.pl w ostatnim czasie trafiły kolejne komendy wojewódzkie, powiatowe i miejskie Państwowej Straży Pożarnej. Proces przechodzenia Państwowej Straży Pożarnej na domenę gov.pl rozpoczął się pod koniec września od strony internetowej Komendy Głównej PSP. Później trafiły tam strony Komend Wojewódzkich PSP w Gdańsku i Poznaniu oraz podległych im komend. W grudniu proces przyspieszył, w … Czytaj dalej Kolejne komendy Państwowej Straży Pożarnej na domenie gov.pl