Kilka dni temu do Kancelarii Sejmu wpłynęło stanowiska Rady Ministrów w sprawie obywatelskiego projektu ustawy o dodatku do emerytur strażaków OSP.

Przypomnijmy, projekt pod którym podpisało się ponad 200 tysięcy obywateli zakłada dodatek do emerytury (20 złotych) dla oosób, które były w ochotniczej służbie pożarniczej co najmniej 10 lat i mają udokumentowany każdy rok, w którym brały bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

W kilku stronnicowym dokumencie rząd przypomniał, że w ramach ustawy o ochronie przeciwpożarowej strażakom OSP przysługują dodatkowe uprawnienia takie jak: jednorazowe odszkodowanie, renta, odszkodowanie z tytułu szkody w mieniu, prawo do odzieży specjalnej i okresowe bezpłatne badań.

Proponowana zmiana doprowadziłaby do naruszenia reguły nietworzenia nowych uprawnień nieznajdujących pokrycia w składce na ubezpieczenie emerytalne.

Ponadto w ocenie Rady Ministrów przedmiotowy projekt zmierza do przyznania członkom ochotniczej straży pożarnej nieuzasadnionych przywilejów, z których osoby podejmujące inne aktywności o charakterze prospołecznym nie korzystają.

W Polsce funkcjonuje szereg różnych organizacji ratowniczych o charakterze społecznym, z których większość, co do zasady, prowadzi działalność w formie stowarzyszeń. Organizacje te zrzeszają swoich członków na zasadzie dobrowolności w celu realizacji określonych zadań na rzecz społeczeństwa. Przyznanie specjalnych dodatków do emerytury z tytułu podejmowanego dobrowolnie członkostwa w jednostkach ochotniczej straży pożarnej mogłoby spowodować zgłaszanie roszczeń o przyznanie podobnych uprawnień innym grupom osób, zaangażowanym w działalność społeczną w obszarach innych niż ochrona przeciwpożarowa – napisano w stanowisku.

Na koniec poinformowano, że Rada Ministrów negatywnie zaopiniowała obywatelski projekt ustawy o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw co oznacza, że trafi do tzw. ‘zamrażarki’ Marszałka Sejmu.

W styczniu rząd powiedział ‘NIE’ podobnym zmianom zaproponowanym przez posłów KUKIZ’15.

Foto. Krosno112.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz