Kolejne Pantery dla krakowskiego lotniska

Foto. Jacek Krawczyk

Firma Rosenbauer wygrała przetarg Portu Lotniczego Kraków – Balice na dostawę samochodów dla Lotniskowej Służby Ratowniczo – Gaśniczej.

Przedmiotem przeprowadzonego postępowania była dostawa jest dostawa dwóch identycznych lotniskowych samochodów ratowniczo – gaśniczych z napędem 6×6.

Każdy samochód musi posiadać autopompę o wydajności 8000 l/min przy ciśnieniu 10 bar i 9000 l/min przy ciśnieniu 12 bar, główne działko wodno-pianowe umieszczone nad kabiną o wydajności min. 8000 l/min i zasięgu rzutu min. 90 metrów, zderzakowe działko wodno-pianowo-proszkowe o wydajności 3000 l/min wody i min. 8 kg proszku gaśniczego, dwie linie szybkiego natarcia, zbiornik wody o pojemności min. 12 000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego min. 1440 litrów, agregat proszkowy 250 kg, maszt oświetleniowy i sprzęt opisany w specyfikacji.

Do Zamawiającego wpłynęła tylko jedna oferta. Została złożona przez Konsorcjum firm Rosenbauer Polska i Rosenbauer International AG. Została ona uznana za najkorzystniejszą.

Wartość oferty o 12 mln 870 tys. zł brutto. Austriacy zaoferowali 60 miesięcy gwarancji na pojazd wraz z wyposażeniem i po 84 miesiące gwarancji na silnik i automatyczną skrzynię biegów.

Na zrealizowanie zamówienia firma będzie miała 16 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Exit mobile version