Samorząd województwa mazowieckiego kolejny raz w tym roku przekazał ochotniczym strażom pożarnym z terenu województwa środki na zakup nowych samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Tym razem radni zdecydowali przeznaczyć 3 mln złotych na program ‘OSP 2017’ w ramach którego wsparcie w wysokości 100 tysięcy złotych z przeznaczeniem na zakup średniego lub ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego ze sprzętem zamontowanym na stałe trafi do 30 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych.

W sumie do urzędu marszałkowskiego wpłynęło 81 wniosków na kwotę ponad 12 mln złotych.

Środki otrzyma Ochotnicza Straż Pożarna w Wyśmierzycach, Przybyszewie (pow. białobrzeski), Magnuszewie (pow. kozienicki), Legionowie, Rzeczniowie (pow. lipski), Gąsewie, Sieluniu (pow. makowski), Jakubowie (pow. miński), Wilkowie Polskim (pow. nowodworski), Łysych (pow. ostrołęcki), Prostyni (pow. ostrowski), Józefowie (pow. otwocki), Górze Kalwarii (pow. piaseczyński), Drobinie, Bądkowie Kościelnym (pow. płocki), Sochocinie (pow. płoński), Krasnem (pow. przasnyski), Klwowie (pow. przysuski), Zakrzewie (pow. radomski), Mokobodach, Dziewulach (pow. siedlecki), Bożewie (pow. sierpecki) i Iłowie (pow. sochaczewski).

Strażacy wykonują bardzo odpowiedzialną pracę. Ratują ludzkie życie i dobytek, gasząc pożary czy usuwając skutki powodzi. Dlatego inwestowanie w bardzo dobry i sprawny sprzęt, aby móc szybko reagować w chwili zagrożenia i skutecznie prowadzić wszystkie akcje ratownicze, jest priorytetem. Cieszę się, że po raz kolejny możemy im pomóc – powiedział marszałek Adam Struzik.

W styczniu strażacy ochotnicy otrzymali blisko 6 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Foto. Ratownictwo112.com.pl

o autorze

Redakcja/Łukasz