Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ogłosiła drugi przetarg na dostawę samochodów ratowniczo – gaśniczych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa czterech samochodów z podziałem na części.

Część 1 – dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 z silnikiem o mocy min. 210 kW wyposażony w zbiornik wody o pojemności 3000 l, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności min. 2400 l/min, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, linię szybkiego natarcia.

Część 2 – dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 o mocy min. 320 kW wyposażony w zbiornik wody o pojemności 5000 l, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności min. 3600 l/min, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, linię szybkiego natarcia i wciągarkę.

Część 3 – dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 o mocy min. 320 kW wyposażony w zbiornik wody o pojemności 5000 l, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności min. 3500 l/min, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, linię szybkiego natarcia i wciągarkę.

Część 4 – dostawa ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego 4×4 o mocy min. 320 kW wyposażony w zbiornik wody o pojemności 5000 l, zbiornik środka pianotwórczego, autopompę o wydajności min. 3500 l/min, działko wodno-pianowe, maszt oświetleniowy, linię szybkiego natarcia i wciągarkę.

Każdy samochód należy dostarczyć z wyposażeniem, który został opisany w specyfikacji.

Odbiorcy

Samochód z części pierwszej trafi do komendy PSP w Mrągowie, z części drugiej do komendy w Braniewie, z części trzeciej do komendy w Nidzicy, a z części czwartej do komendy w Elblągu.

Na realizację zamówienia wykonawca będzie miał 60 dni od dnia podpisania umowy.  

Foto. KM PSP Elbląg 

To drugi przetarg na dostawę wozów, pierwszy wygrała firma Moto-Truck. Pisaliśmy o tym tutaj: 

Moto-Truck bierze wszystko na Warmii i Mazurach

o autorze

Redakcja/Łukasz