W przyszłym roku Państwowa Straż Pożarna rozpocznie realizację projektu ‚Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV’ o wartości 200 mln złotych.

4 września Centrum Unijnych Projektów Transportowych podjęło decyzję o zatwierdzeniu projektu, który będzie realizowany przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast wybrane Komendy Wojewódzkiej PSP już tradycyjnie odpowiedzialne będą za prowadzenie postępowań przetargowych, odbiory i sprawy finansowe.

Przedmiotem projektu jest dostawa specjalistycznego sprzętu i samochodów ratowniczych w tym:

– ciężki samochód ratownictwa technicznego z rotatorem -7 szt.,
– ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy ze zbiornikiem wody o poj. min. 7000 l – 17 szt.,
– ciężki samochód ratowniczo – gaśniczy ze zwiększonym potencjałem rat. drog. – 46 szt.,
– samochód dowodzenia i łączności (batalionowe stanowisko dowodzenia) – 1 szt.,
– samochód dowodzenia i łączności (kompanijne stanowisko dowodzenia) – 6 szt.,
– średni samochód ratowniczo – gaśniczy ze zwiększonym potencjałem rat. drog. – 68 szt.,
– zestaw do oświetlenia terenu akcji z agregatem prądotwórczym – 26 szt.,
– zestaw narzędzi hydraulicznych o zwiększonym potencjale do ratownictwa drog. – 79 szt.

Całkowita wartość projektu ‚Usprawnienie systemu ratownictwa na drogach – etap IV’ Oś priorytetowa III Działanie 3.1 Rozwój drogowej i lotniczej sieci TEN-T to 200 milionów złotych, z czego 168 milionów to środki unijne z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Jak poinformowało nasz serwis Centrum Unijnych Projektów Transportowych obecnie trwają przygotowania do podpisania umowy na dofinansowanie, obie strony mają na to 60 dni. Wtedy też poznamy szczegółową listę odbiorców.

Z poprzednich etapów do Państwowej Straży Pożarnej trafiły m.in. zestawy narzędzi hydraulicznych, lekkie samochody ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą Iveco i samochody ratownictwa technicznego Renault.

o autorze

Redakcja/Łukasz