Ponad milion złotych trafi do zachodniopomorskich strażaków ochotników w ramach programów ‘Mały Strażak’ i ‘Remiza’.

W ramach naboru wniosków ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Ochotnicze Straże Pożarne mogły ubiegać się o dotację w wysokości do 90% kosztów zakupu sprzętu i wyposażenia. Maksymalna kwota wsparcia dla jednej jednostki OSP to 25 tysięcy złotych. Budżet Programu to 1,2 mln zł, z czego 1 mln zł to środki udostępnione przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 0,2 mln zł – pochodzące z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Umowy dofinansowania w formie dotacji odebrali przedstawiciele 35 Ochotniczych Straży Pożarnych w: Węgorzynie (24 800 zł), Chojnie (25 000 zł), Dobrej (25 000 zł), Kierzkowie (22 139,28 zł), Długich (25 000 zł), Kretlewie (21 500 zł), Kłębach (22 500 zł), Kobylance (25 000 zł), Lisim Polu (25 000 zł), Pełczycach (24 908,60 zł), Karsku (23 336 zł), Czachowie (22 500 zł), Nawodnej (24 500 zł), Niechorzu (25 000 zł), Resku (25 000 zł), Radowie Małym (25 000 zł), Łasku (23 112 zł), Tucznie (25 000 zł), Ińsku  (25 000 zł), Żabowie (25 000 zł), Marcinkowicach (25 000 zł), Trzcińsku-Zdroju (24 482,41 zł), Piasku (25 000 zł), Boleszkowicach (25 000 zł), Płońsku (25 000 zł), Osinowie Dolnym (25 000 zł), Wierzbnie (25 000 zł), Mielnie Pyrzyckim (22 500 zł), Przybiernowie (25 000 zł), Wapnicy (24 750 zł), Reczu (24 939 zł), Myśliborzu (24 900 zł), Skoszewie (25 000 zł), Trzebieszewie (25 000 zł) oraz OSP Gryf  w Szczecinie (22 095 zł). Całkowity koszt zakupu nowego sprzętu dla tych OSP to prawie 960 tys. zł.

Ze wsparcia w ramach IV edycji Programu Mały Strażak skorzysta 49 jednostek OSP z całego regionu. NFOŚiGW oraz WFOŚiGW w Szczecinie na zakup niezbędnego wyposażenia przeznaczą niemal 1,2 mln zł. – Dumą i radością dla Funduszu jest możliwość wspierania Strażaków-Ochotników w codziennej, niełatwej służbie. Często to właśnie w jednostkach OSP tętni życie mniejszych miejscowości, dlatego ważne, by Druhowie mieli nowoczesny sprzęt i odnowione remizy, aby jeszcze skuteczniej działać dla bezpieczeństwa mieszkańców i środowiska – mówi Emilia Niemyt – Prezes Zarządu WFOŚiGW w Szczecinie. Uwzględniając cztery edycje Programu „Mały Strażak”, dofinansowaniem w wysokości niemal 3,3 mln zł zostało objętych 146 jednostek.

Kolejne budynki Ochotniczych Straży Pożarnych przejdą termomodernizację w ramach Programu „Remiza”, realizowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie. Budżet na 2021 rok to 510 tysięcy złotych. Gminy i OSP mogły ubiegać się o dofinansowanie w formie dotacji (do 90% kosztów) oraz dotacji i pożyczki (do 100% kosztów). Wsparcie dla jednej jednostki to maksymalnie 30 tysięcy złotych. Środki mogą zostać przeznaczone termomodernizację budynku, zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, ogrzewania elektrycznego przy jednoczesnym zakupie i montażu instalacji fotowoltaicznej, modernizację źródła ciepła, instalacji centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej, likwidację istniejącego, nieekologicznego, źródła ciepła czy modernizację oświetlenia.

Przedstawiciele 7 jednostek OSP i samorządów otrzymali umowy na łączną kwotę ponad 195 tys. zł. Dofinansowanie przyznano jednostkom OSP w Bielkowie (30 000 zł), Chojnie (30 000 zł), Gogolewie (30 000 zł), Lubczynie (28 928,59 zł), a także Gminom: Suchań (18 000 zł), Brojce (30 000 zł) oraz Nowogard (28 171,41 zł). W tej edycji z dofinansowania skorzysta 18 jednostek OSP i gmin.

Łącznie w ramach dwóch edycji Programu „Remiza” wsparcie w wysokości niemal 1,15 mln zł otrzymały 42 jednostki OSP.

Źródło: WFOŚiGW Szczecin

o autorze

Redakcja/Łukasz