W dniu 15.08.2009 roku około godz. 04:40 na górce rozrządowej na stacji kolejowej w Skarżysku-Kamiennej doszło do rozszczelnienia cysterny kolejowej. Zdarzenie zostało zauważone przez pracowników kolei obsługujących skład pociągu relacji Siemianówka – Rokitno. O zaistniałym fakcie bezzwłocznie powiadomiono stanowisko kierowania Komendy Powiatowej PSP w Skarżysku-Kamiennej.

Na miejsce zdarzenia zostały skierowane trzy zastępy z JRG Skarżysko-Kamienna, w tym zastęp ratownictwa chemicznego oraz technicznego. Na miejscu zdarzenia po dokonaniu rozpoznania i identyfikacji substancji przewożonej w cysternie okazało się, że przewożoną substancją jest około 30 ton gazu propan w stanie ciekłym.

Po dokonaniu odpowiednich pomiarów przy użyciu urządzenia TMX-412 stwierdzono, że wagon można wypiąć ze składu pociągu i bezpiecznie przetoczyć go na tor bez trakcji elektrycznej. Na tak zwanym bezpiecznym torze ratownicy z JRG Skarżysko-Kamienna kontynuowali akcję zmierzającą do likwidacji wycieku gazu z cysterny. W tym celu przy użyciu narzędzi nieiskrzących dokręcono śruby kryzy zaworu oraz jego części zwanej grzybkiem. Po niespełna pięciu godzinach działania ratowników zakończyły się sukcesem.

[galeria=1,prawa]Cysterna została uszczelniona i przekazana pracownikom kolei. Akcja, którą dowodził dowódca JRG Skarżysko-Kamienna była utrudniona ze względu na rodzaj substancji jaka była przewożona cysterną. Propan w mieszaninie z powietrzem w odpowiednim stężeniu stanowi mieszaninę wybuchową.

Podczas trwania akcji cały czas prowadzono monitoring pomiarowy czy nie zostały przekroczone dopuszczalne stężenia gazu w powietrzu. Ratownicy działania prowadzili w aparatach ochrony dróg oddechowych. W akcji łącznie brało udział 19 ratowników straży pożarnej oraz pracownicy kolei i funkcjonariusze SOK. To kolejne tego typu zdarzenie na stacji w Skarżysku-Kamiennej na przełomie ostatniego tygodnia.

Źródło: KG PSP

o autorze

Redakcja