Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak dokonał zmian w Biurze Logistyki Komendy Głównej PSP.

Komendant Główny PSP bryg. Andrzej Bartkowiak z dniem 17 stycznia 2020 roku powierzył pełnienie obowiązków dyrektora Biura Logistyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej mł. bryg. Radosławowi Mistrzakowi. Z dniem 20 stycznia 2020 roku komendant główny PSP powierzył mł. bryg. Grzegorzowi Capowi pełnienie obowiązków zastępcy dyrektora Biura Logistyki KG PSP – poinformowała Komenda Główna PSP w komunikacie.

Biuro Logistyki Komendy Głównej PSP zajmuje się między innymi prowadzeniem działań związanych z wyposażeniem jednostek PSP w sprzęt i pojazdy, planowanie rozdziału – wspólnie z KCKRiOL i Biurem Finansów – środków na ochronę przeciwpożarową, nadzorem nad gospodarką transportową w PSP, przygotowywaniem projektów wieloletnich programów inwestycyjnych itp.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz