Od wczoraj Ochotnicza Straż Pożarna w Zabłudowie posiada na wyposażeniu nowy lekki samochód ratowniczo – gaśniczego.

Nowy nabytek to Iveco Daily 70-180 z zabudową firmy Iuvo-Cars, która posiada w zbiornik wody o pojemności 1000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego 100 litrów, motopompę o wydajności 1800 litrów na minutę, linię szybkiego natarcia niskociśnieniową i maszt oświetleniowy.

Samochód jest wyposażony m.in. w armaturę wodno-pianową, sprzęt hydrauliczny, zestaw podpór do stabilizacji, zestaw poduszek 8 bar, sprzęt burzący, aparaty OUO, pilarki, opryskiwacz spalinowy, drabinę aluminiową, zestaw PSP R-1, miernik wielogazowy, latarki, wciągarkę elektryczną, motopompę szlamową, agregat prądotwórczy i drobny sprzęt.

W ramach postępowania przetargowego jednostka kupiła również: ubrania specjalne, ubrania koszarowe, kominiarki, hełmy, buty strażackie, rękawice strażackie, techniczne i specjalne, bluzy, dwa agregaty prądotwórcze, dwie pilarki, latarki, szperacze, najaśnice, radiotelefony, defibrylatory, kamerę termowizyjną, węże W52 i W-75.

Wartość samochodu i dostarczonego sprzętu to około 961 tysięcy złotych. Zakup został współfinansowany ze środków unijnych w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa – Polska.

To drugi nowy samochód ratowniczo – gaśniczy, który w tym roku trafił do druhów z Zabłudowa. W październiku otrzymali oni średni samochód Scania.

o autorze

Redakcja/Łukasz