Do Sejmu trafiła informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji o realizacji „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa” w 2018 roku.

W 2018 roku zaplanowane łączne wydatki Programu wyniosły 1 922 888 000 złotych, z czego 1 174 720 000 zł to środki ujęte w budżetach formacji, a 748 168 000 zł środki z rezerwy celowej. Dla Policji zarezerwowano 1 237 983 000 zł, Państwowej Straży Pożarnej – 361 050 000 zł, Straży Granicznej – 278 217 000 zł, Służby Ochrony Państwa – 45 638 000 zł.

Państwowa Straż Pożarna z zapisanych 361 milionów złotych na przedsięwzięcia rzeczowe przeznaczyła 239 253 000 zł, a na realizację przedsięwzięć płacowych 121 797 000 zł.

Inwestycje budowlane

Państwowa Straż Pożarna za ponad 98 milionów złotych sfinansowała 39 inwestycji. Osiągnięto następujące efekty:

  • Do użytkowania przekazano 12 zadań,
  • Zakończono roboty budowlane na jednym zadaniu,
  • Na 25 zadaniach kontynuowane są prace budowlane,
  • Na jednym zadaniu prowadzono postępowanie przetargowe. Chodzi o budowę strażnicy w Elblągu, w 2019 roku została podpisana umowa i trwają prace.

Ochotnicze Straże Pożarne włączone do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego otrzymały 15 milionów złotych na remonty obiektów, a jednostki spoza systemu 10 milionów.

Sprzęt transportowy

W tym przedsięwzięciu zarezerwowano 72 mln 200 tys. zł, z czego najwięcej, bo aż 67 mln 200 tys. zł trafiło do Ochotniczych Straży Pożarnych. Jednostki OSP włączone do KSRG za przyznane dotacje kupiły 38 ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych, 204 średnie samochody ratowniczo – gaśnicze, 12 przyczepek i 24 łodzie z przyczepką.

Jednostki spoza systemu otrzymały dwa ciężkie samochody, 68 średnich samochodów, 63 lekkie samochody ratownictwa technicznego z funkcją gaśniczą, 17 przyczepek i 12 łodzi z przyczepką.

Państwowa Straż Pożarna za kwotę 2 mln 980 tys. zł dofinansowała zakup średnich samochodów ratowniczo – gaśniczy dla komend w Jeleniej Górze, Kłodzku, Oleśnicy, Oławie, Polkowicach, Złotoryi, Białymstoku, Słupsku, Poznaniu, Drawsku Pomorskim, Wałczu, Szczecinie (2 szt.) i ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KP PSP w Zgierzu.

Sprzęt uzbrojenia i techniki specjalnej

17 mln 973 tys. zł przeznaczono na zakup 26 dronów (środki przeniesiono ze sprzętu transportowego), doposażono poligony szkół pożarniczych, a jednostki OSP z dofinansowaniem kupiły 12 763 jednostek sprzętu m.in. prądownice, agregaty prądotwórcze, pompy, węże, zbiorniki przenośne itp.

Sprzęt informatyki i łączności

Na przedsięwzięcie wydano 16 mln 410 tys. zł. Państwowa Straż Pożarna środki przeznaczyła na budowę i modernizację infrastruktury teleinformatycznej, systemów IT, systemów zasilania awaryjnego, systemu klimatyzacji węzłów łączności i serwerowni oraz na zakup sprzętu. Natomiast jednostki OSP w ramach dotacji kupiły m.in. radiotelefony, zestawy podhełmowe do radiotelefonów, syreny alarmowe, systemu selektywnego alarmowania, megafony, ładowarki.

Wyposażenie osobiste i ochronne funkcjonariuszy

Zaplanowano kwotę 36 mln 40 tys. zł, została wydana niemal w całości. Kupiono 5462 kpl. ubrań specjalnych dla strażaków z Komendy Głównej, Komend Wojewódzkich, Powiatowych, Miejskich i szkół pożarniczych.

Z kolei jednostki OSP kupiły ubrania specjalne, obuwie skórzane i gumowe, rękawice, kominiarki, wodery, hełmy aparaty powietrzne, butle do aparatów powietrznych, kaski ochronne, sygnalizatory bezruchu, suche skafandry itp.

Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy i Zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych.

Oba przedsięwzięcia polegały głównie na kontynuacji wypłacania podwyższonych wynagrodzeń.

W 2019 roku dla Państwowej Straży Pożarnej (w tym OSP) zapisano 524 702 000 zł, z czego najwięcej na inwestycje budowlane, sprzęt transportowy i ‘Wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy’.

o autorze

Redakcja/Łukasz