Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego Akademii Pożarniczej

Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego – jest to organizacja studencka, która zrzesza obecnie 45 studentów-podchorążych Akademii Pożarniczej. KNRT powstało w 2020 r. i do 2023 r. opiekunem Koła był bryg. Rafał Podlasiński, natomiast od 2023 roku pieczę nad nim sprawuje mł. kpt. Bartosz Fligier.

Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego dzięki zaangażowaniu i poświęceniu członków jest dynamicznie rozwijającą się organizacją, która dzięki ogromnej wiedzy opiekunów oraz instruktorów z Bazy Szkolenia Poligonowego i Innowacji Ratownictwa APoż znacząco przyczynia się do rozwoju technologicznego i edukacyjnego w całym kraju.

Zadania realizowane przez członków polegają między innymi na: doskonaleniu zawodowym, prowadzeniu badań naukowych, opracowywaniu i wdrażaniu nowych, innowacyjnych rozwiązań w ratownictwie technicznym, a także organizowaniu i prowadzeniu warsztatów ratownictwa technicznego na terenie całej Polski. Do największych osiągnięć członków Koła należy między innymi stworzenie autorskiego akcesorium do symulacji zgniotów bocznych pojazdów osobowych oraz znaczący udział we wdrożeniu zestawu podkładów drewnianych wykorzystywanych przez jednostki PSP i OSP.

Działalność koła nie zamyka się tylko na ratownictwie drogowym. Czynnie współpracuje z takimi firmami i instytucjami zewnętrznymi jak: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Koleje Mazowieckie, EV Rent, „Polska Izba Rozwoju Elektromobilności”, co stwarza możliwości przeprowadzania ćwiczeń, realizacji badań, nabywania nowych umiejętności oraz zgłębiania wiedzy na wielu płaszczyznach ratownictwa technicznego.

Ćwiczenia z zakresu wypadków kolejowych w Tłuszczu

Członkowie Koła Naukowego Ratownictwa Technicznego w trakcie nauki w Akademii Pożarniczej mają możliwość uzyskania wielu zaświadczeń i odbyciu kursów przydatnych w służbie stałej, między innymi tytuł instruktora ratownictwa technicznego, czy też kurs specjalistyczny hakowego sygnalisty dla strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Od momentu powstania KNRT spod swoich skrzydeł wypuściło wielu instruktorów ratownictwa technicznego z różnych rejonów Polski, co pozwala na szerzenie wiedzy na temat aktualnych standardów obowiązujących w ratownictwie, jak również organizowaniu wielu warsztatów tematycznych.

Mapa przedstawiająca miejsca pochodzenia członków KNRT


Szkolenie hakowych-sygnalistów

Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego Akademii Pożarniczej znajdziecie na FACEBOOKu i INSTAGRAMIE!

Tekst, zdjęcia. Koło Naukowe Ratownictwa Technicznego

Exit mobile version