Komenda Główna PSP zamawia blankiety legitymacji dla OSP

legitymacja osp

Komenda Główna PSP pod koniec września ogłosiła przetarg na dostawę blankietów legitymacji dla druhów Ochotniczych Straży Pożarnych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa dziewięciu tysięcy blankietów legitymacji strażaka ratownika ochotniczej straży pożarnej lub osoby posiadającej uprawnienie do świadczenia ratowniczego, bez personalizacji.

Każda legitymacja będzie wielkości dowodu osobistego. Na awersie znajdzie się napis “RZECZPOSPOLITA POLSKA”, godło, napis “OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA”, elementy graficzne, mikrodruki, imię, nazwisko, numer legitymacji. Z kolei na rewersie będą napisy: “Bogu na chwałę, ludziom na pożytek” i “OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W ………..” oraz data wydania, organ wydający, mikrodruki i elementy graficzne.

Blankiety mają zostać dostarczone do grudnia br., ich personalizacją zajmie się Komenda Główna PSP.

Według zapowiedzi Komendanta Głównego PSP pierwsze legitymacje mają trafić do druhów jeszcze w tym roku. W 2024 roku planowane są zakupy kolejnych blankietów.

Exit mobile version