Komenda Główna PSP zamawia samochody dla szkół

foto. SA PSP Poznań

Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej ogłosiła przetarg na dostawę samochodów dla szkół pożarniczych.

Przedmiotem postępowania jest dostawa czterech samochodów ratowniczo – gaśniczych. Zamówienie zostało podzielone na dwie części.

Część pierwsza polega na dostawie trzech średnich samochodów ratowniczo – gaśniczych w standardzie pierwszowyjazdowym na podwoziu 4×2 wyposażonych w zbiornik wody o pojemności 2500-3000 litrów, zbiornik środka pianotwórczego, linię szybkiego natarcia, autopompę A16/8-2,5/40, wyciągarkę, aparaty OUO, motopompę pływającą, armaturę wodno-pianową, drabiny, zestaw ratownictwa technicznego, pilarki, sprzęt burzący, wentylator oddymiający, sprzęt pomiarowy, podręczny sprzęt gaśniczy, zestaw ratownictwa medycznego itp.

Część druga to dostawa średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego, również w standardzie pierwszowyjazdowym, ale z napędem 4×4. Tak jak w części pierwszej, tak samo i w drugiej samochód powinien posiadać zbiornik wody 2500-3000 litrów, autopompę A16/8-2,5/40 i szereg sprzętu używanego podczas działań.

Samochody z części pierwszej mają trafić do Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie, Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu i Szkoły Podoficerskiej PSP w Bydgoszczy. Samochód z części drugiej trafi do Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie.

Komenda Główna PSP na zrealizowanie zamówienia daje wykonawcom maksymalnie cztery miesiące.

Zakup jest dofinansowany ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Exit mobile version