W sierpniu zakończyła się warta ponad milion złotych termomodernizacja budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie.

Zadanie zostało zrealizowane w ramach zadania pn. „Termomodernizacja dwóch Budynków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kolnie” dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Całkowita wartość zadania to 1 146 700,23 zł, z czego 180 422,78 zł to wkład własny, a 966 277,45 zł dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Os Priorytetowa I Wzmocnienie emisyjności gospodarki, Działanie 1.3 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach, Poddziałanie 1.3.1 Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach Użyteczności publicznej.

Tak budynek wyglądał przed termomodernizacją.

A tak po wykonaniu wszystkich prac.

Foto. KP PSP Kolno

o autorze

Redakcja/Łukasz