Podkarpacki Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej powołał z dniem 23 kwietnia st. bryg. Zbigniewa Nowaka na stanowisko Komendanta Miejskiego PSP w Krośnie.

Starszy brygadier Zbigniew Nowak ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej. Od początku swojej służby w Państwowej Straży Pożarnej związany z komendą w Krośnie, gdzie zajmował kolejno stanowiska: specjalista-ratownik, dowódca sekcji, specjalista, naczelnik wydziału kwatermistrzowsko-technicznego i zastępca Komendanta Miejskiego PSP.

W trakcie służby ukończył studia II stopnia na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie uzyskując tytuł magistra inżyniera, studia podyplomowe w zakresie zamówień publicznych w Wyższej Szkole Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie i studia podyplomowe „Zapobieganie pożarom i awariom” w Szkole Głównej Służby Pożarniczej.

o autorze

Redakcja/Łukasz