Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej bryg. Andrzej Bartkowiak wydał decyzję o powołaniu zespołów zadaniowych.  

Zgodnie z Decyzjami nr 6,7 i 8 z 22 stycznia 2020 roku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej powołane zostały zespoły zadaniowe do spraw aktualizacji zasad organizacji ratownictwa chemiczno-ekologicznego w KSRG oraz do wypracowania zmian w dokumentach dotyczących ratownictwa wodnego i ratownictwa wysokościowego w KSRG.

Bezpośredni nadzór nad pracami zespołów sprawują Dyrektor i Zastępca Dyrektora Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności.

o autorze

Redakcja/Łukasz