Komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak podjął decyzję o skierowaniu do walki z wirusem Sars-Cov-2 strażaków mających uprawnienia ratownictwa medycznego. W pierwszej kolejności do Warszawy zostanie skierowanych 50 ratowników.

Komendant główny PSP nadbryg. Andrzej Bartkowiak podczas poniedziałkowej wideokonferencji z komendantami wojewódzkimi PSP polecił wytypowanie osób, które będą mogły być skierowane do pomocy w walce z koronawirusem Sars-Cov-2. W pierwszej kolejności 50 strażaków z uprawnieniami w zakresie ratownictwa medycznego ma trafić do Warszawy. Kolejnych 50 strażaków-ratowników pozostanie w rezerwie.

Przeszkolenie w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy mają wszyscy strażacy PSP, natomiast dyplom ratownictwa medycznego ma 2,4 tys. spośród nich, z czego ośmiuset pracuje dodatkowo w Państwowym Ratownictwie Medycznym, jeżdżąc w zespołach wyjazdowych karetek pogotowia.

Państwowa Straż Pożarna od początku epidemii bierze udział w działaniach prowadzonych w związku z Covid-19. Strażacy-ratownicy byli m.in. kierowani do punktów granicznych, gdzie mierzyli temperaturę podróżnym. Obecnie tego typu zadania kontynuują w 18 punktach granicznych.

Dodatkowo, strażacy dyżurują w ponad 380 polowych izbach przyjęć, a także przewożą próbki do badań lub dowożą żywność dla osób objętych kwarantanną.

 PAP

o autorze

Redakcja