12 lutego 2020 r. odbyło się spotkanie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy z Komendantem Głównym PSP st. bryg. Andrzejem Bartkowiakiem.

Podczas rozmowy Prezydent RP po raz kolejny wyraził swój podziw dla ofiarnej służby strażaków ochotników na rzecz lokalnych społeczności. Na ręce komendanta głównego PSP skierował podziękowania za profesjonalizm, odwagę, sprawność, siłę charakteru oraz ciągłą gotowość do pomocy drugiemu człowiekowi, do ochrony ludzkiego życia i mienia.

Podczas spotkania komendant główny PSP st. bryg. Andrzej Bartkowiak poinformował, że w 2020 r. ze środków rezerwy „klęskowej” Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji zostanie przeznaczona dodatkowa kwota w wysokości 40 mln zł na dofinansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla jednostek ochotniczych straży pożarnych.

Jednocześnie przedstawił informację o przygotowaniu przez MSWiA, we współpracy z Komendą Główną PSP, projektu zmiany ustawy o ochronie przeciwpożarowej, która miałaby przyczynić się do obniżenia kosztów certyfikacji używanych samochodów pożarniczych, trafiających na wyposażenie jednostek OSP. Pan Prezydent wyraził duże zadowolenie i poprosił o jak najszybsze procedowanie ustawy oraz przygotowanie przepisów wykonawczych.

Tańsze świadectwo CNBOP. Bartkowiak zapowiada zmiany

Prezydent RP wyraził nadzieję na kontynuację w bieżącym roku tzw. „Programu 5000+ dla jednostek OSP”. Zrealizowany po raz pierwszy w 2019 r. Program został bardzo pozytywnie przyjęty przez członków ochotniczych straży pożarnych. Pozwolił w wielu przypadkach na zakup tak niezbędnego uzbrojenia osobistego, ubrań specjalnych i mundurów wyjściowych dla druhów OSP.

Ponadto w czasie rozmowy poruszono kwestię potrzeby kontynuacji ustawy „Programu modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Ochrony Państwa w latach 2021-2024”.

Na zakończenie komendant główny PSP st. bryg. Andrzej Bartkowiak przekazał na ręce Prezydenta RP Andrzeja Dudy zaproszenie do wzięcia udziału w VIII Ogólnopolskiej Pielgrzymce Strażaków na Jasną Górę, która odbędzie się 26 kwietnia 2020 r. oraz na Centralne Obchody Dnia Strażaka, które będą miały miejsce 2 maja br. w Warszawie.

Opracowanie: KG PSP

Zdjęcia: Kancelaria Prezydenta RP

o autorze

Redakcja/Łukasz