Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej ustanowił Odznakę „Iuvenis Forti”. Nadawana jest zgodnie z zatwierdzonym regulaminem.

Odznaka przyznawana jest młodym ludziom, którzy swoją wzorową – godną do naśladowania postawą przyczynili się do uratowania życia i zdrowia innych osób, wykazując się wiedzą i umiejętnościami, rozsądkiem i odwagą, dzielnością i opanowaniem w sytuacji niebezpiecznej.

 Zgłoszenie Kandydatów do Odznaki dokonać mogą komendanci powiatowi (miejscy) Państwowej Straży Pożarnej, komendanci szkół Państwowej Straży Pożarnej lub Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej z własnej inicjatywy. Wnioski mogą być składane wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego formularza zgłoszeniowego. Odznaka przyznawana jest uznaniowo.

o autorze

Redakcja/Łukasz