Lubuski Komendant Wojewódzki PSP bryg. Patryk Maruszak odmówił przyznania asysty honorowej na pogrzebie byłego Komendanta PSP w Krośnie Odrzańskim.

4 października w wieku 90 lat zmarł ppłk. w st. spocz. Antoni Maksymowicz – Komendant Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim w latach 1956-1990 i zasłużony działacz społeczny. Za swoją służbę był wielokrotnie nagradzany i odznaczany, między innymi Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Rodzina zmarłego skierowała do Lubuskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej pismo, w którym zwraca się z prośbą o przydzielenie asysty honorowej podczas uroczystości pogrzebowych. W swoim piśmie rodzina powołała się na Zarządzenie Komendanta Głównego PSP z 2006 roku w sprawie ramowego regulaminu służby w jednostkach organizacyjnych PSP i regulamin musztry i ceremoniału pożarniczego.

Odpowiedź przyszła bardzo szybko. Komendant Wojewódzki PSP odmówił przyznania asysty honorowej na uroczystości pogrzebowe ppłk. w st. spocz. Antoniego Maksymowicza. Powód? Względy organizacyjne. Jednocześnie Komendant polecił osobiste wzięcie udziału w pogrzebie delegacji Komendy Powiatowej PSP w Krośnie Odrzańskim na czele z Komendantem Powiatowym.

O sprawie został poinformowany również Komendant Główny PSP gen. brygadier Leszek Suski. Rodzina liczy na jego pomoc.

Pogrzeb ppłk. w st. spocz. Antoniego Maksymowicza odbędzie w czwartek 10 października na cmentarzu komunalnym w Krośnie Odrzańskim.

Czy w taki sposób mamy żegnać osoby zasłużone dla pożarnictwa?

o autorze

Redakcja/Łukasz