15 grudnia w siedzibie Komendy Głównej PSP, komendant główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski oraz generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Jacek Gryga podpisali porozumienie, którego celem jest standaryzacja zasad współpracy jednostek PSP z drogowcami.

W ramach porozumienia zostaną ujednolicone procedury postępowania podczas zdarzeń na drogach. Państwowa Straż Pożarna będzie przekazywać GDDKiA dane o zdarzeniach drogowych zaistniałych na drogach krajowych oraz informacje o przewidywanym czasie trwania akcji ratowniczej. Natomiast, GDDKiA zobowiązała się m.in. do informowania PSP o wprowadzanych ograniczeniach w ruchu lub zamykaniu dróg i drogowych obiektów inżynierskich oraz trasach wyznaczonych objazdów – poinformowała Komenda Główna PSP.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem bieżąca współpraca PSP z GDDKiA będzie obejmować także współdziałanie w ramach akcji edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, w tym symulacji akcji (ćwiczeń) ratunkowych związanych z występującymi zdarzeniami drogowymi.

Foto. KG PSP

o autorze

Redakcja/Łukasz